Ordenens formål

Copyright © 2015 Loge nr. 41 Petrus Beyer, 7700 Thisted. All Rights Reserved

Broderloge nr. 41 Petrus Beyer

Odd Fellow Ordenens formål og historie

Hvad betyder det at være Odd Fellow ?

Dette besvares bedst på følgende måde: "Odd Fellow Ordenens mål er, at bibringe sine medlemmer en etisk livsholdning", dvs. læren om den rette handlemåde og livsførelse for sine medlemmer.

Ordenen har to hovedmål:

Et etisk og et humanitært. Det etiske har til sit sigte at højne og forædle medlemmernes karakter og livssyn. Dette er formuleret i Ordenens valgsprog, der udtrykker kravet om at vise Venskab, Kærlighed og Sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem Ordenens donationer, der på landsplan ydes til kulturelle og velgørende formål. På lokalt plan ydes der velgørenhed b.la. i form af hyggeaftner for ældre medborgere, juleuddeling, udflugt med ældre medborgere og festaften med spisning og underholdning for ældre, enlige og handicappede. Desuden ydes der støtte til forskellige formål efter ansøgning.

Odd Fellow Ordenen - som vi kender den idag . .

Odd Fellow Ordenen blev stiftet den 26 april 1819 i USA, som en uafhængig gren af det engelske ordenssamfund. Siden har det amerikanske initiativ fået en verdensomspændende omfang. Ordenen kom til Danmark den 30. juni 1878, hvor den første danske loge blev stiftet. Til forskel fra de fleste andre Ordener optager Odd Fellow Ordenen både kvinder og mænd som sine medlemmer. Der er ikke tale om fællesloger, idet medlemmerne er organiseret i henholdsvis søster- og broderloger, men grundlaget for deres virke er det samme.

(Ovenstående er et kort uddrag af oplysningspjece godkendt til brug ved "Åbent hus" arr.)

Er du interesseret i at læse mere om Odd Fellow Ordenen's historie såvel international som i Danmark er denne at læse på hjemmesiden for:

DEN UAFHÆNGIGE STORLOGE FOR KONGERIGET DANMARK

I. O. O. F.

Du kan komme dertil ved at klikke på linket HER

På denne side finder du flere emner som beskriver Odd Fellow Ordenen's historie, hvor b.la. "Odd Fellow bogen" varmt kan anbefales.