Om logen

Copyright © 2015 Loge nr. 41 Petrus Beyer, 7700 Thisted. All Rights Reserved

Broderloge nr. 41 Petrus Beyer

Om nr. 41 Petrus Beyer

Stiftet den 13 april 1914 under Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.

Petrus Beyer er navnet på Odd Fellow's loge i Thisted, som er beliggende Christen Kolds Plads 4, med Teatersalen som nærmeste nabo.

Bygningen er hjemsted og deles i et fælleseje af en søsterloge og en broderloge.

Det er ikke denne hjemmesides formål, at beskrive søsterlogen, så her skal blot nævnes at navnet på søsterlogen i Thisted er nr. 42 Liden Kirsten.

Broderlogen er samlingssted for ca. 65 medlemmer, der i daglig tale benævnes som brødre.

Brødrene repræsenterer et meget bredt spektrum af både alder og erhverv i området Syd og Nordthy samt Hannæs, og tegner dermed et ganske dækkende billede at dette lokalsamfund.

Logen holder sine møder een gang ugentlig i efterårssæsonen fra 31 august til 16 december og ligeledes i forårssæsonen fra 2 januar til 16 maj.

Et logemøde består altid af to dele, hvor den ene del finder sted i logesalen,- og den anden del i selskabslokalerne.

Den del af vore møder som finder sted i logesalen, afvikles efter en fast dagsorden, der er fælles for landets loger, med et indhold som beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold, og som endvidere er reserveret til det såkaldte gradearbejde. Gradearbejdet er et forum, hvor den etiske belæring er sat i centrum.

Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle informative eller kulturelle emner, af egne eller fremmede foredragsholdere.

Vore møder i logesalen er præget af alvor og værdighed, idet vi finder at dette er en forudsætning for at vort logearbejde, vil kunne give det udbytte, som Ordenens formål og idealer berettiger til.

Du kan læse mere om Ordenen og dens formål ved at benytte navigationspanelet øverst i venstre side.

Den del af vore møder som finder sted i selskabslokalerne, er i modsætning hertil præget af det frie og selskabelige samvær, som giver grobund for mangen en god diskussion, og som i høj grad er udviklende for et tæt og nært kendskab til hinanden. Således ses også mange livsvarige venskaber blive knyttet mellem brødre og deres familier.

Til et logemøde i en broderloge deltager kun mænd,- men ved visse lejligheder som f.eks. festloge, julestemning, juletræ, og familieaften, og foredrag, inviteres hustruer og ledsagere også til at deltage.

Ud over det arbejde som udføres ved vore logemøder, har logen og dens brødre i adskillige år, involveret sig stærkt i forskellige humanitære tiltag i vores lokalområde.

Hvert efterår afvikles således to hyggeaftener, for enlige ældre og handicappede borgere, med bespisning og forskelligt form for underholdning, samt uddeling af et stort antal gaver. Til disse aftener har der gennem de seneste mange år, kunne mønstres ca. 250 gæster ialt,- som alle får et tilbud om, at blive afhentet og leveret af brødre direkte ved deres hjem.

Logen arrangerer ligeledes besøg på plejecentre, hvor brødre på forskellig vis underholder beboerne, med henblik på at give dem et lille friskt pust i en ellers til tider lidt grå og trist hverdag.

Hvert år i november afvikles også en kirkekoncert, med logens medvirken, hvor overskuddet herfra direkte og ubeskåret går til velgørende arbejde blandt mindrebemidlede medborgere.

Herudover deltager loge 41 Petrus Beyer, på lige fod med landets øvrige loger i en landsomfattende uddeling af årlige donationer, såvel som logen i nogen omfang støtter humanitære tiltag med donationer i lokalområdet.

For den interesserede vil der således være rig lejlighed til at engagere sig aktivt i en loges arbejde, der som det fremgår er mangeartede.

Medlemskontingentet i loge 41 Petrus Beyer er for tiden 3280 kr, som betales med 820 kr. i hvert kvartal.

Som nævnt ovenfor, har logen og ordenen,- som eet af sine formål, at fremelske nogle almengyldige leveregler, hos det enkelte medlem, hvilket gøres ved,- en tildeling af i alt tre grader, der normalt vil være tildelt indenfor de to første år af et medlemskab. Til hver af disse grader skal medlemmet påregne at skulle betale et rimelig beskeden beløb som hvert år fastsættes ved logens budgetlægning.

Derudover skal der påregnes udgifter til fortæring under det selskabelige samvær efter logens møder. Det er dog frivilligt, om man vil deltage i spisningen efter mødet.

Påklædning til logens almindelige møder er mørkt tøj med hvid skjorte og diskret slips, samt kjole og hvidt til festaftener, hvilket b.la. vil sige ved festloger, tildeling af grader m.v.

Som nævnt ovenfor inviteres også hustruer eller ledsagere med til visse arrangementer i logen, hvilket vi finder er en vigtig del af vor samlede logeliv, da et godt logeliv altid vil forudsætte en positiv indstilling fra "den bedre halvdel".

Det her nævnte efterlader måske indtil flere ubesvarede spørgsmål. Hvis du derfor vil høre mere om Loge nr. 41 Petrus Beyer, er du velkommen til at kontakte logens overmester ved klikke her hvor du kan sende en mail, eller ved at gå til siden KONTAKT hvor der findes flere kontaktmuligheder til hvordan du kan uddybe dine ønsker.