Logeklubber

Copyright © 2015 Loge nr. 41 Petrus Beyer, 7700 Thisted. All Rights Reserved

Broderloge nr. 41 Petrus Beyer

Logens klubber

Seniorklubben.

 

I efteråret 1999 blev der stillet et forslag om, at logen "gjorde noget" for de af vore ældre som havde lidt svært ved at være med en hel aften ved vore logemøder.

 

I den anledning fandt der en del drøftelser sted, og herunder blev det fremført, at enkelte ældre søstre samt vore enker fra såvel søsterloge som broderloge sikkert måtte have samme behov som enkelte af vore ældre brødre.

 

Det endelige resultat blev derfor at søster- og broderlogen i fællesskab etablerede det der senere skulle vise sig at være en god og aktiv "Seniorklub".

 

Klubben har etableret sig med et klubudvalg bestående af aktive ældre brødre og søstre fra begge loger, som har taget ansvaret for at arrangere de jævnlige møder, og som henter og bringer deltagerne til disse møder. Udvalgene sørger ligeledes for at der er kaffe og kager m.m. såvel som de naturligvis lægger de ydre rammer for møderne.

 

Der holdes et møde den sidste onsdag i hver måned, og tilslutningen hertil har gennem lang tid været rimelig konstant mellem på 25 - 30 inklusiv de fra udvalget som deltager, og efterhånden er det mere regelen end undtagelsen at deltagerne selv bidrager med eget hjemmebag, eller andet godt, såvel som brygningen af den obligatoriske kaffe ofte bliver til ved deltagernes store hjælp.

 

Møderne starter altid kl. 14.30 og slutter så alle kan være hjemme senest kl. 17.30.

 

Indholdet ved de enkelte møder er rimelig tvangfri, men der lægges stor vægt på at synge sange fra Odd Fellow sangbogen, og ofte bliver der givet bidrag i form af oplæsning, fortælling, eller små indlæg såvel fra deltagerne som fra udvalgene. Ind imellem bliver der naturligvis også tid til hyggelig snak, et spil kort, eller måske snak over strikkepindene.

 

Udover de månedlige møder arrangeres hhv. en sommerudflugt, og en afsluttende julefrokost.

 

Der vil senere blive bragt billeder fra klubbens aktiviteter, der alt i alt kan betegnes som værende et aktiv for vore loger, idet netop denne form kan være stærkt medvirkende til at styrke det sociale fællesskab, som giver den fornødne styrke til at løse logen og ordenens andre opgaver, og som giver en god mulighed for at de som deltager heri, fortsat har en følelse af at være med i dette fællesskab.

 

 

"Bowlerklubben"

 

For en del år siden blev een af vore meget aktive brødre opmærksom på, at flere af såvel søsterlogen som broderlogens medlemmer, jævnligt spillede bowling,- men hver for sig.

 

Dette medførte at broderen på eget initiativ foreslog at disse bowlere i stedet for at spille hver for sig, mødtes på samme dag for at bowle.

 

I løbet af relativ kort tid var tilslutningen tilstrækkelig til, at initiativet kunne udvides til også, at bestille fast spilletid og faste baner på bowlingcentret to torsdage i måneden året rundt.

 

Klubben der er selvbestaltet, og som sådan ikke oprettet i det egentlige logeregi, har fra sin start givet det tilbud, at enhver som har tid og lyst kan deltage, forudsat at de er Odd Fellow brødre, søstre,- eller ægtefæller/- samlevere hertil,- eller enker af en broder eller søster.

 

Dette koncept har nu gennem en årrække vist sin levedygtighed, idet der p.t. er tilmeldt 37 medlemmer som ønsker at deltage, hvor ca. 2/3 af disse møder rimelig konstant to gange månedligt, for at deltage i bowlingspillet.

 

Også her ligger der naturligvis ud over spillet og den motion det nu giver, det sociale element som samvær om spillet og samværet over den efterfølgende kop kaffe med brød, giver den enkelte.

 

Klubben arrangerer ud over bowlingspillet, også en sommerudflugt samt en afsluttende bowlingdag med frokost og hyggelig social samvær.

Ingen af de nuværende bowlere vil prale særlig meget med de resultater der indtil nu er opnået på banen, men praler glad og gerne af, at det gode sociale samvær jo altid tæller mere end de gode resultater.

Her sommerudflugten 2004 på parkeringspladsen ved Rebild bakker, med et pænt udsnit af deltagerne i sommerudflugten dette år.